Media Relations

Vytváření dlouhodobých a pozitivních vztahů s médii ke komunikaci témat souvisejících se službami, produkty nebo s projekty.

Strategie komunikace

Nastavení efektivní a účinné komunikační strategie, která koresponduje s dlouhodobými cíli společnosti či projektů.

Speciální mediální projekty

Vytvoření komplexního komunikačního projektu, který přitáhne pozornost klíčových cílových skupin.

Copywriting

Psaní a zpracování tiskových materiálů, textů webových stránek, vytváření obsahu pro různé komunikační projekty.

Konzultace

Konzultace, při kterých zhodnotíme, jaká forma propagace je pro Vaši společnost či projekt nejvhodnější.

Monitoring médií

Analýza společnosti či projektu, která zhodnotí jaký obraz a veřejné povědomí má společnost či projekt v médiích. Monitoring médií je v rámci dlouhodobé spolupráce nastaven na pravidelné bázi.

Tiskové konference

Kompletní organizace tiskové konference, moderace, zajištění a výběr vhodného prostoru, příprava obsahu sdělení a tiskových materiálů a zajištění mediálních výstupů.

Mediální tréninky

Připravíme Vás a Váš tým na vystoupení v rádiu i v televizi. Provedeme Vás základní komunikací s novináři a řekneme Vám, na co si dát pozor. A hlavně, jak spolupráci s médii co nejlépe využít.